جیوه از نمودار جریان فرآیند استخراج طلا استفاده کرد